"Lepiej zobaczyć coś raz,
niż słyszeć o tym tysiąc razy"

Ukraina
Krym

sierpień 2013

Sudak
Nowy Świat
Rezerwat Kara-Dag
Bachczysaraj
Morze Czarne
Sewastopol
Bałakława
Jałta
Eupatoria

Zapraszamy do filmoteki na filmy z podróży

SERWIS INFORMACYJNY BIURA PODRÓŻY "SAMSEJADE"

Z NAMI ZOBACZYSZ TO, CO INNI BĘDĄ PRZED TOBĄ UKRYWALI !
TYLKO U NAS OFERUJEMY SAME RAMY – RESZTĘ WYPEŁNIASZ TY !