"Lepiej zobaczyć coś raz,
niż słyszeć o tym tysiąc razy"

Polska - Pogórze Przemyskie
Paportno

maj 2014

    Paportno – nieistniejąca wieś, znajdująca się w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol. Mieszkańcy wsi w latach 1945-1946 zostali wysiedleni do ZSRR.   Od końca lat 60. XX wieku wieś znajdowała się na terenie „państwa arłamowskiego”. 

     Państwo arłamowskie (nazywane też księstwem arłamowskim) – popularna nazwa utworzonego pod koniec lat 60. XX wieku Ośrodka Wypoczynkowego Urzędu Rady Ministrów w Arłamowie oznaczonego w czasach PRL kryptonimem W1. Ośrodek został rozbudowany w latach 70. XX wieku pod kierownictwem ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza i stał się jego ulubionym miejscem wypoczynku.

Były to tereny leśne i łąki o powierzchni 30 000 ha ogrodzone 120-kilometrowej długości wysokim i gęstym płotem. Tereny były zupełnie niezamieszkane wskutek powojennego wysiedlenia ludności ukraińskiej do ZSRR, a następnie Akcji „Wisła”. Na miejscu nieistniejącej wsi Arłamów wybudowano hotel wraz z budynkami pomocniczymi, oprócz tego domki w stylu pseudotatrzańskim w Trójcy, lotnisko dla rządowych samolotów w Krajnej oraz kilka wojskowych gospodarstw rolnych. W skład Ośrodka, oprócz Arłamowa, wchodziły tereny wsi Borysławka, Sopotnik, Paportno, Trójca, Łomna, Krajna, Jamna Górna, Jamna Dolna, Grąziowa, Kwaszenina, Trzcianiec. Teren Ośrodka był ochraniany przez Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stacjonujące w Kwaszeninie.

W czasie działania Ośrodka zniszczono prawie wszystkie znajdujące się na jego terenie cerkwie (uratowano tylko cerkiew z Grąziowej, przenosząc ją do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) oraz zniszczono i zaorano prawie wszystkie cmentarze. Ośrodek był miejscem polowań, na które Edward Gierek zapraszał zaprzyjaźnionych przywódców innych krajów. W ośrodku gościli m.in: ostatni szach Iranu Mohammad Reza Pahlawi, król Belgii Baldwin I Koburg, prezydent Jugosławii Josip Broz Tito i prezydent Francji Valéry Giscard d’Estaing. W okresie stanu wojennego przebywał tu przez kilkanaście miesięcy internowany Lech Wałęsa.
(wikipedia)

Zapraszamy do filmoteki na filmy z podróży

SERWIS INFORMACYJNY BIURA PODRÓŻY "SAMSEJADE"

Z NAMI ZOBACZYSZ TO, CO INNI BĘDĄ PRZED TOBĄ UKRYWALI !
TYLKO U NAS OFERUJEMY SAME RAMY – RESZTĘ WYPEŁNIASZ TY !