"Lepiej zobaczyć coś raz,
niż słyszeć o tym tysiąc razy”

Macedonia Północna
Skopje - Jezioro Matka - Stobi - Ochryda

sierpień 2019

Macedonia Północna (mac. Северна Македонија, Republika Macedonii Północnej, mac. Република Северна Македонија) – państwo w Europie Południowej na Półwyspie Bałkańskim, powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii, obejmujące swoim terytorium około 38% regionu historyczno-geograficznego Macedonia. Do 12 lutego 2019 Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
(więcej – wikipedia

Skopje
Dawniej też (obecnie niezalecane) Skopie (maced. Скопје, alb. Shkup, serb. Скопље – Skoplje, bułg. Скопие, gr. Σκόπια, tur. Üsküp).
Stolica Macedonii Północnej, położona w kotlinie na wschód od Szar Płaniny nad rzeką Wardar.
(więcej – wikipedia)
Trzęsienie ziemi w Skopje – trzęsienie ziemi z 26 lipca 1963 roku, które nawiedziło górną część doliny Wardar. Mimo stosunkowo niewielkiej magnitudy, wstrząs z bardzo płytkim ogniskiem – bezpośrednio pod centrum miasta – spowodował niemal całkowite zniszczenie stolicy Socjalistycznej Republiki Macedonii. Zginęło tysiąc siedemdziesiąt osób, a trzy tysiące trzysta trzydzieści odniosło obrażenia.
(więcej – wikipedia)

Zapraszamy do filmoteki na filmy z podróży

SERWIS INFORMACYJNY BIURA PODRÓŻY "SAMSEJADE"

Z NAMI ZOBACZYSZ TO, CO INNI BĘDĄ PRZED TOBĄ UKRYWALI !
TYLKO U NAS OFERUJEMY SAME RAMY – RESZTĘ WYPEŁNIASZ TY !