Wschód słońca nad Przemyślem
     The Animals - "Dom wschodzącego słońca"


"Wschód słońca"