Nasi Bezdomni Przyjaciele
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach
Dead Can Dance - "Music for vampires"

Pamięci Artura Bąka

"Nasi Bezdomni Przyjaciele"