Pro memoria... 
Cmentarz Łyczakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich we Lwowie.
Kapela Folkloru Miejskiego "FIDELIS" z Przemyśla

"Pro memoria..."