Podjąłem próbę ożywienia moich fotografii. Nadając im ruch chciałem, aby opowiadały jakąś historię, wydobywały u widza wspomnienia, emocje... Wybrana ścieżka dźwiękowa dodaje pełni, włącza się zmysł słuchu. Czasem fotografie są tylko załącznikiem do wspaniałej muzyki...
Czy są warte obejrzenia? Nie mnie o tym decydować. De gustibus non est disputandum.

   Antonio Vivaldi - "Cztery pory roku"

"Wiosna"

"Lato"

"Jesień"

"Zima"