macedonia

(sierpień 2019)

Macedonia Północna (mac. Северна Македонија, Republika Macedonii Północnej, mac. Република Северна Македонија) – państwo w Europie Południowej na Półwyspie Bałkańskim, powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii, obejmujące swoim terytorium około 38% regionu historyczno-geograficznego Macedonia. Do 12 lutego 2019 Macedonia (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii).
(więcej - wikipedia

Skopje
Dawniej też (obecnie niezalecane) Skopie (maced. Скопје, alb. Shkup, serb. Скопље – Skoplje, bułg. Скопие, gr. Σκόπια, tur. Üsküp).
Stolica Macedonii Północnej, położona w kotlinie na wschód od Szar Płaniny nad rzeką Wardar.
(więcej - wikipedia)
Trzęsienie ziemi w Skopje trzęsienie ziemi z 26 lipca 1963 roku, które nawiedziło górną część doliny Wardar. Mimo stosunkowo niewielkiej magnitudy, wstrząs z bardzo płytkim ogniskiem – bezpośrednio pod centrum miasta – spowodował niemal całkowite zniszczenie stolicy Socjalistycznej Republiki Macedonii. Zginęło tysiąc siedemdziesiąt osób, a trzy tysiące trzysta trzydzieści odniosło obrażenia.
(więcej - wikipedia)


Jezioro Matka (mac. Езеро Матка) jest najstarszym sztucznym jeziorem w Macedonii Północnej, którego tama została zbudowana w 1938 roku. Powstało w wyniku przedzielenia rzeki Treska zaporą wodną noszącą imię św. Andrzeja. Woda jeziora jest używana do wytwarzania energii elektrycznej i nawadniania okolicznych wsi.
(więcej - wikipedia)

Stobi
Prawdopodobnie Stobi założono w 197 r p.n.e. Najstarsze wykopaliska są z IV wieku p.n.e. Rozkwit miasta miał miejsce w czasach rzymskich. Wprawdzie najazd Gotów zniszczył niemal wszystko, lecz dość szybko je odbudowano. Niestety, trzęsienie ziemi i kilka innych kataklizmów doprowadziło do opuszczenia Stobi. Stało się to w końcu XIII wieku. Ruiny odkryto w 1861 roku, a prace archeologiczne zaczęto w 1924 roku.
(więcej - krajoznawcy.info.pl)

Ochryda (maced. Охрид – Ohrid, staroż. ilir. Diassarites, gr. Λύχνιδος – Lychnidos, alb. Ohër, Ohri) – miasto w południowo-zachodniej Macedonii Północnej, nad Jeziorem Ochrydzkim, u stóp gór Galiczica. Liczba mieszkańców wynosi 42 033 (80% Macedończyków, 7% Albańczyków, 5% Turków – dane z 2002 r.), co czyni miasto siódmym w kraju pod względem wielkości. W 1980 roku Ochryda i Jezioro Ochrydzkie zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
(więcej - wikipedia)