Bałakława [Krym]
[sierpień 2013]
Muzeum - baza dla łodzi podwodnych.