Sudak
[sierpień 2013]

Kurort słynący z pięknej okolicy, plaż z ciemnym piaskiem i Twierdzy Genueńskiej, górującej nad miastem.