Panorama Bieszczadzka
Widok z Przełęczy Wyżniańskiej
[październik 2013]

parking pod carynska-pano