Panorama Doliny Pięciu Stawów Polskich spod Kołowej Czuby  [sierpień 2015]

1-5-pano_dolina_pieciu_stawow