Panorama z Czarnego Stawu Gąsienicowego [2]  (1624 m n.p.m) [sierpień 2014]

panorama-04-czarny-staw-gasienicowy