Panorama z Czarnego Stawu Gąsienicowego [1]  (1624 m n.p.m) [sierpień 2014]

panorama-03-czarny-staw-gasienicowy-2